Daily Archives 2 września 2015

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego

Do zagrożeń naturalnych należą też rozmaite (choć nie wszystkie) choroby. Przeciwko tym chorobom postawiliśmy na placu boju samotną medycynę, medycynę – w dodatku – dziś już trochę anachroniczną w swych praktykach. Jakże bardzo przy tym niedoinwestowaną w porównaniu ze środkami łożonymi na rozwój sztuki masowego zabijania. Jesteśmy przekonani, że gdyby nawet niewielką część tych środków i potencjału umysłowego skierować ze sfery zbrojeń na badanie problemu nowotworów, to przyniosłaby ona efektowne i szybkie zwycięstwo, odsuwając na zawsze od ludzkości tę zmorę.

Zdrowie i choroba

Krąg ludzi leczonych i leczących wiążą pojęcia, których sens zmienia się w czasie, w którym ludzie żyją, i w przestrzeni, którą zamieszkują. Należą do nich m.in. definicje zdrowia i choroby, odwiecznie związane z pojęciami dobra i zła. Precyzja definicji wytyczającej kierunek każdej zawodowej czynności, a więc i lekarskiej, jest nieodzownym warunkiem skutecznego działania. Jest bowiem oczywiste, że bez jednoznacznych pojęć trudno się poruszać w gąszczu wieloznacznych słów, zarówno człowiekowi leczącemu, jak i leczonemu. A brak jednoznacznej i przez wszystkich przyjętej definicji zdrowia jest jednym z powodów kryzysu medycyny. Definicja taka powinna bowiem zapełnić „białą plamę” oddzielającą ludzi leczonych od leczących i stać się drogowskazem wiodącym do zdrowia.