Daily Archives 3 września 2015

Dzieje degradacji i zatruć środowiska

Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze w tak dużej skałi jest procesem stosunkowo młodym, ale wiadomo, że i w pradziejach ludzie zmieniali swe najbliższe otoczenie. Prześledźmy ten proces, opierając się na rozmowie z archeologiem – prof. Waldemarem Chmielewskim.