Monthly Archives Listopad 2015

Grab zwyczajny

Grab zwyczajny (Carpinus betulus) to pokaźne drzewo z dużą i szeroką koroną. Z reguły osiąga wysokość do 20 m, aczkolwiek w Puszczy Białowieskiej znane są okazy osiągające aż 30 m. Pień, z reguły w przekroju owalny, często jest skręcony lub zgarbiony, przy czym już na niewielkiej wysokości dzieli się na grube konary. Korę ma w różnych odcieniach szarości, początkowo gładką, a później z delikatnym, siatkowatym deseniem lub pokrytą płaskimi listewkami. Konary z reguły są stromo wzniesione i nieco powyginane. Liście mają kształt podłużnie jajowaty, długość od 4 do 10 cm, z przodu są spiczaste, zwykle asymetryczne. Na całym liściu widać wyraźne rowki, a brzegi są drobno ząbkowane. Grab jest drzewem typowo leśnym, preferującym żyzne gleby próchnicze. Występuje w całej Europie.

Jesion wyniosły

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) to przeważnie wysokie, dochodzące do 40 m drzewo o wysoko sklepionej, ale mało zwartej i nieregularnej koronie. Jego gałęzie wznoszą się prosto w górę lub odchodzą promieniście na boki zaczynając już od dolnej strefy pnia, który z reguły jest dość prosty. Kora ma barwę szarobrunatną, na młodych drzewach jest gładka, jednak z biegiem czasu zaczynają ją znaczyć bruzdy lub system drobnych listewek. Liście mają długość od 20 do 25 cm i składają się z 9-13 owalno- -podłużnych listków ułożonych prawie symetrycznie z ząbkowanymi brzegami, z wierzchu matowozielonymi, od spodu jaśniejszymi. Kwiaty jesion ma niepozorne, zaś dojrzałe owoce (skrzydlaki) mają długość około 3 cm i w stanie dojrzałym osiągają barwę od złocisto-brązowej do brunatnej. Preferuje świeże, żyzne gleby. Występuje na terenie całej Europy,

Białe oczyszczenie

Jest to bardzo specyficzny rytuał, ale ze względu na jego romantykę oraz skuteczność postanowiłam go tu zamieścić. Stosować go mogą tylko kobiety wychodzące za mąż.

Sosna (czarna, pospolita)

Sosna czarna (Pinius negra) to dochodzące do 30 m drzewo iglaste o nieregularnej i zwykle luźnej koronie w części dolnej, zaś w górnej zagęszczonej i owalnej w zarysie. Gałęzie są zazwyczaj stromo wzniesione, rzadziej odstające poziomo i rozłożyste. Kora u młodych drzew jest gładka, z czasem staje się grubo bruzdowana i podzielona na łu- skowate płaty, o barwie brązowo-czarnej lub czarno-szarej. Szpilki wyrastają w parach, mają długość do 15 cm, są sztywne, lekko zaostrzone, w kolorze od ciemnozielonego do czarnozielonego. Szyszki są dość duże (do 8 cm), w stanie dojrzałym przybierają kolor ciemnobrązowy. Preferuje suche gleby wapienne. Występuje w górach Europy Środkowej i Południowej.

Buk zwyczajny

Buk zwyczajny (Fagus syluatica) to zazwyczaj okazałe drzewo osiągające wysokość do 30 m. U młodych osobników korona bywa smukła, lecz z wiekiem staje się szeroka, kopułowato sklepiona i okazale rozwinięta, szczególnie u drzew wolno rosnących. Pień u buka jest dobrze widoczny przynajmniej do połowy korony, a wyżej dzieli się na potężne konary, które zwykle wznoszą się stromo, jedynie końce mniejszych gałęzi lekko zwisają. Kora drzewa jest gładka, ołowianoszara, z wiekiem może stawać się szorst- kawa, nie bywa jednak u zdrowego drzewa nigdy spękana i nie łuszczy się. Liście buka mają długość od 5 do 10 cm oraz eliptyczny lub jajowaty kształt. Bukwie, czyli orzeszki mają do 2 cm długości, są trójkanciaste, brunatne i błyszczące. Najlepiej rośnie na żyznych, dobrze nawodnionych glebach, aczkolwiek występuje również na glebach piaszczystych i wapiennych, na różnych wysokościach. W Polsce buk występuje rzadko i jest pod pełną ochroną.

Drewniany amulet

Pozostań w zjednoczeniu z dębami przez kilka minut. Następnie odwiąż sznur i zakop go między dębami. Teraz poszukaj tylu żołędzi, ile bliskich Ci osób mieszka razem z Tobą. Podziękuj dębom za pomoc, weź żołędzie i wróć do domu. Przyniesione żołędzie schowaj w niedostępnym dla innych miejscu. Następnej wiosny weź żołędzie, wróć w to miejsce, gdzie odprawiałeś rytuał i zasadź je tam.

Tworzenie własnych suplikacji

Tworząc własne suplikację możesz wzorować się na podanych powyżej, możesz korzystać z podanych w poprzednim rozdziale informacji dotyczących energii ogólnych, przesłania lub znaczenia psychologicznego, możesz stworzyć swoje własne, całkowicie osobiste i intymne. Najważniejsze tutaj jest to, abyś w swoją prośbę włożył serce i wiarę.

Klon (zwyczajny, polny)

Klon zwyczajny (Acer platanoides) to wysokie i dorodne drzewo osiągające wysokość około 30 m, choć zdarzają się również osobniki wyższe. Koronę ma harmonijnie wyskle- pioną i regularną, zdobiącą prosty, ale dość krótki pień. Gałęzie wyrastają ukośnie lub wznoszą się ku górze. Ciemnoszara kora jest drobno spękana, z biegiem czasu pokrywa się listewkowym deseniem. Liście mają od 10 do 15 cm długości i są prawie takiej samej szerokości, podzielone dło- niasto na pięć wyraźnych części (palców). Z wierzchu są matowe i ciemnozielone, a od spodu ich barwa jest nieco jaśniejsza i czasami przybiera niebieskawy odcień. Klon zwyczajny charakteryzuje się wiechowatymi kwiatostanami, które pojawiają się przed rozwojem liści. Owoce z naprzeciwległymi skrzydełkami są lepkie i łatwo się przyklejają. Lubi umiarkowanie wilgotne gleby. Występuje w całej Europie.

Dąb (czerwony, bezszypułkowy, szypułkowy)

Dąb czerwony (Quercus rubra) to gatunek sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej, który doskonale przyjął się w naszych warunkach. Z reguły jest to okazałe drzewo osiągające wysokość do 35 m o rozłożystej i kopulasto sklepionej w wieku dojrzałym koronie. Pień ma dość masywny, krótki i już na niewielkiej wysokości tuż nad ziemią podzielony na grube konary. Gałęzie bywają łukowato odstające lub stromo wzniesione, ułożone promieniście. Kora dębu czerwonego przybiera barwę jasno- lub srebrno-sza- rą. U młodych drzew jest gładka, z biegiem czasu staje się spękana i ciemniejsza. Liście o długości od 10 do 25 cm i szerokości około 10 cm są charakterystycznie ząbkowane, po obu stronach dzielą się na 5 do 7 ząbków, są matowe, z wierzchu ciemnozielone, od spodu nieco jaśniejsze. Jesienne ubarwienie liści młodych osobników jest charakterystycznie czerwone, stąd nazwa. Żołędzie są szerokoja- jowate, umieszczone w płytkiej miseczce.

Topola (biała, osika, szara) – dalszy opis

W magii naturalnej można stosować dowolny gatunek topoli. Energie ogólne: oczyszczenie, usuwanie zła, wyrozumiałość, stałość, ufność, medialność. Główne przesłanie: jeśli zaufasz swoim duchom opiekuńczym, usuną one wszelkie zło z Twego życia i rozbudzą Twoją medialność.

Uzdrawiające siły i miłosne przywołanie

Rytuał ten ma na celu wzmocnienie odporności organizmu oraz poprawę stanu zdrowia. Wykonujemy go o dowolnej porze. Jego dodatkową zaletą jest to, iż nie potrzebujemy tu wielu akcesoriów. Wystarczy sznurek lub nitka z naturalnego tworzywa.

Jabłoń dzika

Jabłoń dzika (Malus sylvestris) to niewielkie drzewo osiągające od 5 do 10 m wysokości, z bardzo gęstą koroną o licznych i silnie rozgałęzionych konarach wyrastających z niskiego i często mocno pogiętego pnia. Na gałęziach dość często występują ciernie. Kora tego drzewa jest brunatna lub szarobrunatna, silnie spękana i łuszcząca się. Liście jabłoni są podłużno-eliptyczne, o długości od 4 do 10 cm i szerokości do 5 cm, na brzegach karbowane, z przodu wąsko zaostrzone. Kwiaty są czysto białe lub o lekko czerwonawym odcieniu. Owoce przybierają kształt kulisty, są małe, żółto-zielone z czerwonawym nalotem. Lubi gleby wilgotne i żyzne. Występuje w całej Europie.

Olsza (czarna, szara)

Olsza czarna (.Alnus glutinosa) to dorastające do 25 m drzewo liściaste, choć zdarzają się również okazy wyższe. Korona olszy jest szeroka i rozłożysta, z wiekiem wyskle- pia się okrągło. Konary są luźno i szeroko rozstawione, u dołu wzniesione, w górnej części poziomo odstające. Kora barwi się na brunatno-szaro i jest podzielona na podłużne lub prawie kwadratowe płaty. Liście o długości od 4 do 10 cm są szerokie i mają klinowaty kształt, na brzegach płytko ząbkowane i lekko faliste. Kwiaty tego drzewa rozwijają się przed liśćmi. Preferuje luźne lub kamieniste gleby podmokłe. Występuje w całej Europie, szczególnie wzdłuż rzek i strumieni.

Dębowe oczyszczenie

Kiedy jesteś zmęczony, czujesz, że brakuje Ci energii i chęci do życia, udaj się do lasu i znajdź tam silne, duże drzewo, bez żadnych narośli i zniekształceń. Obejdź pień dookoła trzykrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wypowiadaj przy tym następującą inwokację:

Dąb (czerwony, bezszypułkowy, szypułkowy) – dalszy opis

W magii naturalnej można korzystać ze wszystkich gatunków dębu. Energie ogólne: moc, odwaga, godność, dostojność, szlachetność, duchowość, mądrość, nieśmiertelność, długowieczność, cierpliwość.