Daily Archives 6 grudnia 2015

Ciała energetyczne

Pozostałe ciała nie umierają, istnieją wiecznie i nazywane są ciałami wyższymi. Pierwsze z nich, a piąte w kolejności nazywa się ciałem kauzalnym (przyczynowym). Jego nieśmiertelność jest względna, ponieważ człowiek kończąc swoją ewolucję (wędrówkę reinkarnacyjną) traci to ciało. Jednak dopóki wciela się na Ziemi, jego ciało kauzalne istnieje i przechodzi z inkarnacji na inkarnację. Ciało kauzalne spełnia dwie ważne funkcje. Po pierwsze jest nośnikiem ego, a po drugie działa jako magazyn, w którym zbierane są doświadczenia z poszczególnych inkarnacji. Kolejne, szóste, ciało nosi nazwę budhialnego i w nim… są zapisane główne wątki zewnętrznego i wewnętrznego życia człowieka, bez specjalnych szczegółów, czyli konkretnych wydarzeń, które uwidaczniają się dopiero w ciele kauzalnym. „(…) W życiu wewnętrznym człowiek odczuwa ciało budhialne jako główne linie swego losu, zmienić których nie może lub wymaga to od niego ciężkiego, skoncentrowanego wysiłku w ciągu dłuższego czasu.” Na poziomie tego ciała tworzony jest, często w sposób nieświadomy, system wartości człowieka oraz jego główny wątek życiowy. Można to też określić uproszczoną, potoczną nazwą – przeznaczenie.

Wiąz (szypułkowy, górski, pospolity)

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) dorasta do 30 m wysokości. Koronę ma nieregularną, sklepioną, choć mało zwartą. Gałęzie u dołu są dosyć krótkie i odstają poziomo, w środkowym odcinku – początkowo wzniesione w górę, a następnie przegięte i zwisające. Kora u dojrzałych osobników barwi się na szaro-brązowo i jest pokryta deseniem z szerokich listew z głębokimi bruzdami. Liście osiągają długość do 12 cm, a szerokość do 9 cm. Mają one owalny kształt, zaś z przodu są nieco zaostrzone i po brzegach ząbkowane. Ich górna powierzchnia jest matowa i ciemnozielona, natomiast dolna ma barwę szaro-zieloną i jest pokryta delikatnym puszkiem. Lubi gleby gliniaste lub piaszczyste. Występuje w całej Europie, ale nigdzie nie jest gatunkiem częstym.

Rodzaje czakr – dalszy opis

Między brwiami, u nasady nosa mieści się szósta czakra zwana czakrą trzeciego oka (adżiną). Odpowiada ona za intuicję, uzdolnienia paranormalne oraz sferę intelektualną. Jeśli nie występują w niej zaburzenia, przejawia się poprzez aktywny intelekt, silną psychikę, bogatą wyobraźnię oraz przynosi zdolność wizualizowania jasnych, wyraźnych obrazów. W przypadku pojawiających się w niej zaburzeń występują problemy z koncentracją, schematyczność i sztywność myślenia, niezdolność do myślenia abstrakcyjnego oraz zaburzenia psychiczne.

Cyprys wiecznie zielony

Cyrpys wiecznie zielony (Cupressus semperuirens) to drzewo iglaste dorastające do 30 m wysokości. Jego korona przypomina złożony parasol, jest zwykle wąska i smukła. Gałęzie unoszą się ku górze tworząc stożek i bardzo rzadko bywają rozłożyste. Kora tego drzewa jest gładka, szarobrunatna, dość często bywa delikatnie spękana i pobrużdżona. Szpilki cisu są łuskowate, umieszczone krzyżowo naprze- I ciwlegle, o ciemnozielonej barwie. Szyszki ma ku-