Daily Archives 10 grudnia 2015

WŁAŚCIWOŚCI OCZYSZCZAJĄCE DRZEW

Każde z opisanych w rozdziale 3. drzew ma właściwości oczyszczające zgodnie ze swoją energetyką, różna natomiast może być siła ich oddziaływania. Stosujemy je, w zależności od potrzeb, do usuwania skutków agresji psychoener- getycznej (złego oka, uroku, klątwy, żerowania na naszej energii), do oczyszczania aury i poszczególnych czakr z nagromadzonych w nich zanieczyszczeń, do przepracowania kodów i blokad istniejących w naszej psychice. Do najsilniej oczyszczających drzew należą:

Mit drzewa

Pojawiły się na ziemi na wiele tysiącleci przed człowiekiem. Stały nieporuszone, gdy przebiegały obok nich dinozaury, mamuty i szablozębne tygrysy. Tak samo stabilne pozostały, gdy pojawił się pierwszy człowiek. Widziały jego ewolucję, obserwowały postępy w rozwoju. Nie protestowały, kiedy zaczął z nich korzystać przy rozpalaniu ognia, budowaniu domostw, kiedy wyrabiał z nich narzędzia i zjadał ich owoce. Drzewa, bo o nich mowa, służyły człowiekowi tak, jak i wszystko inne, co stworzyła Matka Natura, ale są one Jej najsilniejszymi tworami i ich znaczenia w życiu człowieka nie można porównać z niczym.