Monthly Archives Wrzesień 2017

Stosunki międzyludzkie

Oczywiście w świecie zwierząt problem „dobra” i „zła” rozumiany po ludzku nie występuje w ogóle: zachowania osobników zwierzęcych, nie motywowane subiektywnie, ale genetycznie i gatunkowo (społecznie – w procesie uczenia się), nie są same przez się ani dobre, ani złe, a tylko celowe, optymalne lub nie. Lorenz jednak stosuje do opisu i wnioskowania tak często wzgardzaną metodę antropomorfizacji, uzyskując w ten sposób wielce pouczające dla człowieka prawdy o nim samym. W mniejszym zakresie i prostsze, ale i u zwierząt (wyższych) istnieją podstawowe doznania psychiczne właściwe człowiekowi. Wśród wielu innych Lorenz podaje przykład straszliwie przerażonego, atakowanego przez współplemieńców szczura, który utracił zapach swego „klanu” i przez to stał się „obcy”.

Stosunek człowieka do innych żywych stworzeń cz. II

Dodajmy też, że skoro u części ludzi istnieją też irracjonalne, emocjonalne przesłanki dobrych uczuć wobec zwierząt, to nie powinniśmy ich lekceważyć, gdyż te źródła naszych reakcji są być może starsze niż rozum, głęboko wkodowane w nasze zamierzchłe doświadczenia biologiczne, utrwalone w pamięci osobniczej na poziomie podświadomości.

Lipa (szerokolistna, drobnolistna, srebrzysta) – dalszy opis

W magii naturalnej można stosować dowolny gatunek lipy. Energie ogólne: witalność, inspiracja, zdolności paranormalne, ochrona, życzliwość, zrozumienie. Główne przesłanie: darząc zrozumieniem i życzliwością innych przywołujesz do siebie duchy opiekuńcze i zapewniasz sobie ich ochronę oraz rozwój uzdolnień parapsychicznych.

Miłosne jabłko

Rytuał ten służy przywołaniu do naszego życia prawdziwego i głębokiego uczucia. Nie można go stosować w odniesieniu do żadnej konkretnej osoby. Używa się go wtedy, kiedy jesteśmy samotni i czujemy, że przyszedł czas na znalezienie swojej drugiej „połówki”. Do wykonania tego rytuału potrzebujemy tylko jednego jabłka, za to powinno być całkiem zdrowe, dojrzałe i idealnie czerwone. Jabłko to rozłamujemy ręcznie (nie wolno go kroić!) i wypowiadamy następujące zaklęcie:

Moc sosny

Kiedy czujemy, że przylgnęły do nas szczególnie negatywne energie, warto zastosować ten rytuał. Jest on wyjątkowo mocny i skuteczny. Fazy Księżyca nie są tu szczególnie istotne, wskazane jest natomiast, by odprawiać ten rytuał w piątek lub sobotę tuż po zachodzie Słońca. Istotne też jest, aby nikt nam wówczas nie przeszkadzał. Wcześniej powinniśmy przygotować:

Oczyszczenie korą

Inny wariant oczyszczającej kąpieli polega na zastosowaniu naparu z kory. Przy tym rytuale również nie musimy uwzględniać fazy Księżyca. Tradycja mówi natomiast, że jest on najskuteczniejszy, kiedy wykonujemy go o wschodzie lub zachodzie Słońca. Do jego wykonania potrzebne są następujące akcesoria:

Osobiste podejście do drzew – dalszy opis

Oczywiście podana powyżej typologia jest płynna. Często można spotkać typ mieszany. Sama w podejściu do drzew i Natury prezentuję skrzyżowaną postawę „Szamana”, „Mistyka” i „Ekologa”. Tym niemniej warto obiektywnie określić, która z nich jest Ci najbliższa Czytelniku, gdyż ma ona również wpływ na to, jak przyjmujesz i w jaki sposób pochodzisz do dolegliwości zdrowotnych, na które energie drzew bardzo często stanowią doskonałe remedium. I tak:

SIŁA DRZEW

Każde, dosłownie każde, zdrowe drzewo rosnące na kuli ziemskiej wywiera pozytywny wpływ na człowieka i to na różnych poziomach. Z wielu z nich sporządza się środki lecznicze stosowane tak w medycynie ludowej, jak i w oficjalnej, konwencjonalnej. My tutaj jednak nie będziemy się zajmować aspektem ściśle farmakologicznym oddziaływania drzew. Dlatego też chciałam podkreślić, iż zamieszczone przepisy, rytuały i porady nie zastępują tradycyjnej medycyny i autorka nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za medyczne zastosowanie tych porad bez konsultacji z lekarzem.

WŁAŚCIWOŚCI OCZYSZCZAJĄCE DRZEW CZ. II

Czas trwania takiego seansu oczyszczającego może być dość zróżnicowany, gdyż zależy od stopnia zanieczyszczenia naszej osoby negatywnymi energiami oraz od naszej otwartości na pozytywne energie natury. Z reguły nie powinien jednak trwać dłużej niż pół godziny. Jeśli nie czujemy się w pełni oczyszczeni i zregenerowani, to możemy całą procedurę powtórzyć następnego dnia.