Monthly Archives Wrzesień 2018

Rozmowa lekarza i poety cz. III

Lekarz: Obaj jesteśmy świadomi swej ułomności, ale pokażemy pewne zjawiska w przeświadczeniu, że skoro my dobraliśmy się jako ludzie dobrej woli, to znajdą się i podobni ludzie, którzy nie drwiną, ale mądrą zadumą, czy nawet krytyczną, cenną uwagą nadadzą naszym myślom dalszy bieg. Efekt spotkania myśli lekarza i poety poddany zostanie krytycznemu spojrzeniu Czytelników trzech kategorii: lekarzy i pacjentów, rządzących i rządzonych, nauczających i nauczanych – a Ty z wykształcenia jesteś pedagogiem. Zaproponujemy nasze przemyślenia. Może spotka nas drwina, ale za to będziemy mieli wewnętrzną satysfakcję, że uczyniliśmy to, cośmy mogli i powinni uczynić.