Monthly Archives Grudzień 2018

Struktura pierwotnej cząsteczki żywej materii

Profesor Andrzej Wierciński twierdzi, że istotą człowieczeństwa jest występowanie określonego typu świadomości, a mianowicie świadomości refleksyjnej. Ona to stanowi główną różnicę między człowiekiem a innymi formami kręgowców. Jedynie bowiem człowiek jest w stanie przeciwstawić się zarówno własnemu programowi genetycznemu, jak też programowi kulturowemu w toku ewolucji pozagenowej. To znaczy także – świadomie i refleksyjnie, z refleksją skierowaną w przyszłość – kształtować ten program ewolucji pozagenowej.