Biosfera – dalszy opis

Przestrzeń kosmosu przemierzają większe i mniejsze okruchy materii – planetoidy, komety, masywne bolidy, meteoryty i mikrometeoryty. Niektóre z tych tworów płoną w wyniku uderzenia o atmosferę ziemską, niektóre dobiegają powierzchni Ziemi w eksplozjach katastrof, inne – przez miliardy lat milionami ton opadają na powierzchnię Ziemi i dna oceanów. Niektóre przyniosły ze sobą – być może – pierwsze zawiązki życia organicznego (co sugerują prace laureata Nobla Cyryla Ponnamperumy),

Ziemia jako planeta ma więc bujną przeszłość i po dzień dzisiejszy „żyje” w nieustannych procesach ruchu, wymiany energii i materii i ich wiecznych przeobrażeń. Kosmosfera, heliosfera, magnetosfera, atmosfera, geohydrosfera, biosfera wreszcie, różne „strefy”, „składowe” itp. to naukowo wyodrębnione fragmenty pewnej jedności: ich granice są nieostre, ale związki między nimi – nierozerwalne. Tak więc „życie” naszej planety pozostaje z kolei w ścisłych związkach z „życiem” Słońca, a jego „życie” – z całym bliższym i dalszym kosmosem. A zatem biosfera i jej życie organiczne (wraz z życiem człowieka, jego cywilizacją i kulturą) wpisane są w nieprawdopodobnie skomplikowany, dynamiczny układ sił, zjawisk i procesów przyrody nieożywionej Ziemi, Układu Słonecznego i całego kosmosu. A przy tym życie – od momentu swych narodzin po dzień dzisiejszy – stało się równie potężnym w wymiarze planetarnym czynnikiem biogeoche- micznym i „partnerem” historii Ziemi.

Jak mówi Ditfurth: Wszechświat był niezbędny, aby nas stworzyć i utrzymać (…) Niezliczone miliardy słońc musiały powstać i zginąć, aby narodziła się materia, z której złożony jest nasz świat i z której sami się składamy (…) Przestrzeń światowa (…) ma dziś dla nas już nowe oblicze (…) Jest to nasz Wszechświat. On nas zrodził i on utrzymuje nas przy życiu. Jesteśmy jego stworzeniami. To powinno napełniać nas ufnością, mimo że musimy przyznać, iż nikt nie jest w mocy powiedzieć nam, dokąd droga prowadzi” (H. v. Ditfurth: „Dzieci Wszechświata”. PIW, Warszawa 1976, S.405).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>