CZŁOWIEK I NATURA

Mówi się, że „człowiek jest koroną stworzenia”, ale pamiętaj, że koronę trzeba nosić na głowie. Tą głową i resztą ciała, które koronuje (ponoć) człowiek jest Natura. Jeśli ją zniszczymy, nie będzie na czym nosić korony.

Od lat praktykuję magię naturalną, w zasadzie od dzieciństwa i widzę, jak przez minione lata zmienia się na gorsze nasze środowisko naturalne i podejście człowieka do przyrody. Nie chodzi mi tu nawet o tak wielkie rzeczy, jak ogólne zanieczyszczenie środowiska. Na szczęście coraz głośniej się o tym mówi i pisze, a ja jako jednostka nie mam większego wpływu na dymiące fabryki, wypuszczanie ścieków do rzek czy erozję gleby. Nie znaczy to jednak, że będę siedzieć bezczynnie i biernie kiwać głową nad zepsuciem panującym w moich czasach. Ja też coś mogę zrobić. Tak samo i Ty Czytelniku! I to zrobić konkretnie, a nie tylko słowami. Każdy człowiek, moim zdaniem, a tym bardziej osoba praktykująca magię naturalną powinna:

– co roku zasadzić drzewo, a jeszcze lepiej wiele drzew,

– zimą dokarmiać ptaki,

– zrezygnować ze zrywania kwiatów, roślin i łamania gałązek drzew dla upiększania swego mieszkania,

– pozostawić miejsce praktykowania magii naturalnej lub odpoczynku na łonie natury w takim stanie, w jakim je zastała albo i lepszym, czystszym,

– co roku brać udział w akcji „Sprzątanie świata”,

– walczyć z wiosennym wypalaniem traw,

– znać, odwiedzać i troszczyć się o naturalne miejsca mocy w swojej okolicy,

– chronić ginące gatunki roślin i zwierząt,

– zabiegać o tworzenie rezerwatów przyrody i miejsc objętych ochroną,

– dbać o czystość i harmonię w swoim środowisku naturalnym.

– Prawdziwa wiedz’ma czy mag nigdy nie przejdą obojętnie wobec:

– okrucieństwa oraz nieodpowiedzialności w stosunku do zwierząt,

– łamania i niszczenia drzew oraz roślin,

– zaśmiecania lasów i łąk,

– używania detergentów i środków chemicznych w pobliżu rzek i jezior, np. mycia samochodu,

– rozpalania ognisk w niebezpiecznej odległości od lasu i bez odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego,

– niszczenia runa leśnego podczas zbierania grzybów, jagód czy ziół.

Jeśli będziesz przestrzegać tych zasad i uczulisz się na dobro przyrody, możesz być pewien, że ona zrewanżuje Ci się swoją opieką i troską, wzmocni Twoje siły życiowe i użyczy swojej energii Twojej magii. Dzięki temu zwiększy się Twoja osobista moc i poprawi ogólna jakość życia. Pamiętaj, że wszyscy na tej ziemi jesteśmy dziećmi Matki Natury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>