Człowiek społeczno-kulturowy: ewolucja pozagenowa cz. II

Naruszanie szczegółowych praw ewolucji może prowadzić do uwstecz- nienia, gdyż w generalnym prawie ewolucji istnieje taka możliwość. Jeśli jednak zwierzęcy gatunek pozbawiony świadomości uwstecznia się w toku ewolucji bądź ginie całkowicie, jest to zjawisko spoza jego woli: wynik swo- istej loterii szans genetyczno-ewoluęyjnych w płaszczyźnie selekcji nakierowanej na rozwój wzwyż. Niektóre gatunki, jak np. mrówki i termity (zwłaszcza), uchroniły się od wymazania z pola życia przez wykorzystanie wszelkich możliwych szans w kierunku skrajnego konserwatyzmu, niemal 100-procentowej samowystarczalności i herm ety ki społeczności w przypadku termitów. A zatem w wiełkim laboratorium natury ich „eksperyment” się „powiódł” (to znaczy – uchronił je od całkowitej zagłady gatunkowej). Ate gdyby podobny los miał spotkać gatunek ludzki obdarzony świadomością, byłby to jedynie dowód głupoty na skalę kosmiczną. Bezrozumne (w porównaniu z ludzkim) gatunki nie są bowiem w stanie naruszać żadnych praw ewolucji.

Istnienie myślącego mózgu – najwyżej wyewoluowanej materii – jest przecież dowodem, że w wielkiej ewolucyjnej loterii zwyciężył właśnie gatunek ludzki, że to on właśnie, dzięki ewolucji, uzyskał tu szansę największą. Ale zarazem nie oznacza to, iż się spod praw ewolucji wyrwał, że się spod nich usunął. Być może rozum został mu dany właśnie po to, aby na etapie dalszego rozwoju umiał dostrzegać i rozumieć prawa ewolucji, i korzystać z nich. Być może prawem tego etapu jest to, że rozwój – jeśli ma nim być nadal – nie może już przebiegać wyłącznie „instynktownie”, wyłącznie na podstawie zapisów w DNA i wedle dotychczasowych mechanizmów sterujących typu mutacji, selekcji Itp. Zarazem jest to ogromna szansa i niejako broń, umożliwiająca przetrwanie w celu dalszego rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>