Filozofia i konsekwencje metodologiczne – kontynuacja

Wszechrzecz zdaje się być pogrążona w wiecznym „ruchu drgającym”, podlegając niezliczonym i nieobliczalnym dziś oscylacjom i pulsacjom w zawiłości cykli i faz. A ten ruch, będący jej atrybutem, ujawnia nam dwie podstawowe tendencje: entropię i negentropię. Te zaś, czysto fizykalne, tendencje mają zastosowanie nie tylko do Materii, ale i do Ducha.

Entropii, czyli ucieczce energii, rozproszeniu, nieuporządkowaniu, chaosowi, przeciwstawia się nieustannie tendencja odwrotna – kondensacji energii i materii, jej harmonii i uporządkowania, a także komplikacji: najwyższe zaś stadium komplikacji (czyli szczególnie wysokiego uporządkowania), jakie znamy, to życie. Zauważmy, że istnieje także kulturowy wyraz tych tendencji, który polega nie tylko na analogii. Bóg to synonim najwyższego dobra. Natomiast zło skojarzone jest z postacią szatana, jako synonimu destrukcji, grzechu, rozpadu, entropii. I niemal wszystkie systemy religijne od zamierzchłych począwszy, a na współczesnych skończywszy istotnie pojęciom „dobra” i „zła”, zarazem Boga i szatana, nadają zespół desygnatów taki sam, jaki przysługuje pojęciom „negentropii” i „entropii”.

Wiemy dziś, że prawa entropii i negentropii rządzą całym znanym nam wszechświatem, każdą cząstkę materii żywej i nieożywionej. A choćby tylko z tego faktu wynikają ważne wnioski. Niezliczona ilość zjawisk tego świata zdaje się więc mieć jakiś „wspólny mianownik” i wszelkie nauki, czy tego chcą, czy nie, również się do tego „mianownika” zbliżają. Tym zaś, co na to zjawisko pozwala spojrzeć „z najwyższego lotu ptaka”, jest filozofia.

Przywołajmy tu przykład wielkiego Einsteina: „A zauważmy, że już Einstein był jak najdalszy od poglądów mechanistycznych. Był opętany myślą, że jest jakieś generalne wytłumaczenie istnienia komórki, myszy, pana, galaktyk itd. Szukał tego wytłumaczenia, a!e go nie znalazł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>