Kryzysy i rewolucje w interpretacji ekologizmu cz. II

Na pozór jest to dziwne, że tak właśnie dzieje się w epoce, w której maszyny ułatwiają życie, zastępują ręce, nogi, oczy i nawet – po części – mózg. W epoce, w której robot spełnia najśmielsze marzenia człowieka, unosząc go w kosmos. Zamiast spodziewanego szczęścia, współczesność przyniosła nam rozczarowanie, gdyż robot – maszyna zagraża życiu swego stwórcy, będąc często produktem „nauki bez sumienia”.

Jednym z głównych kierunków naszego działania winno być wzbudzanie nadziei, która ma ogromną moc terapeutyczną. Definicja tego pojęcia przybiera różne kształty, powołajmy się więc jedynie na przemyślenie filozofa i lekarza Herberta Plugge, na podstawie pracy Józefa Piepera „Nadzieja i historia”. Lekarz ten, badając sytuację psychiczną swoich nieuleczalnie chorych, jak i niedoszłych samobójców, wykrył u nich dwa rodzaje nadziei. Obok zwykłych, codziennych, skierowanych ku czemuś przyszłemu i istniejącemu w świecie, odkrył w nich nadzieję „fundamentalną”. Nie kieruje się ona ku czemuś, co można „mieć”, lecz jest związana z tym, kim się człowiek staje, a więc zwrócona jest ku urzeczywistnianiu siebie w przyszłości. Spostrzegł więc, że ta prawdziwa nadzieja zaczyna się rozwijać dopiero wtedy, gdy niszczeją inne.

Pod tym względem obecny kryzys, obejmujący rozliczne dziedziny działalności ludzkiej, świata ożywionego i przyrody martwej, którą przekształcamy, zawiera w sobie w pewnym sensie „dobro” i może okazać się bodźcem do duchowego rozwoju człowieka. Jest to bowiem kryzys wielu naszych nadziei iluzorycznych: działa jak ogień oczyszczający złoto, otwiera drogę do własnego rozwoju zgodnie z nadzieją „fundamentalną”, zamiast dążyć, by jak najprędzej „mieć” jak najwięcej dóbr materialnych. Tymczasem kryzys pogłębia się nadal, stwarzając realne niezbezpieczeń- stwo dla tej nadziei fundamentalnej, podobnie jak śmierć, obiektywnie uniemożliwiająca dalsze „samorealizowanie się”.

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>