Osobiste podejście do drzew – dalszy opis

Oczywiście podana powyżej typologia jest płynna. Często można spotkać typ mieszany. Sama w podejściu do drzew i Natury prezentuję skrzyżowaną postawę „Szamana”, „Mistyka” i „Ekologa”. Tym niemniej warto obiektywnie określić, która z nich jest Ci najbliższa Czytelniku, gdyż ma ona również wpływ na to, jak przyjmujesz i w jaki sposób pochodzisz do dolegliwości zdrowotnych, na które energie drzew bardzo często stanowią doskonałe remedium. I tak:

„Biolog” reaguje na chorobę próbami wyjaśnienia, co się stało, skąd się wzięła choroba i jakie są jej przyczyny. Zakłada, że pojawiła się ona z zewnątrz. Podejrzewa działanie wirusów, bakterii lub skłonności dziedziczne.

„Rolnik” chorobę zauważa dopiero wtedy, gdy ta uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie lub ból z nią związany staje się nie do wytrzymania. Problemy ze zdrowiem traktuje wyłącznie jako źródło kłopotów, które mogą się negatywnie odbić na sprawach finansowych.

„Romantyk” podchodzi do choroby, jak do krzywdy, którą mu ktoś wyrządził. Uważa, że jest to pech, niesprawiedliwość losu i reaguje wyjątkowo uczuciowo na wszelkie dolegliwości.

„Ogrodnik” z każdą dolegliwością zdrowotną radzi sobie w sposób praktyczny, to znaczy zmienia dietę, styl życia, stosuje nalewki i inne leki zielarskie. Mówiąc inaczej stara się dostroić do potrzeb sygnalizowanych mu przez organizm.

„Mistyk” odbiera chorobę jako coś, co musiało nastąpić na skutek zaburzeń pomiędzy nim samym a Bogiem. Dolegliwości odczuwa jako udział w procesie zbiorowej transformacji.

„Ekolog” docieka przyczyn choroby, ale robi to inaczej niż „Biolog”. Źródła dolegliwości szuka w realnie istniejącej sytuacji życiowej, stara się zrozumieć chorobę i wyjaśnić ją na płaszczyźnie reakcji psychologicznych.

„Szaman” jest przekonany, że jego chorobę może wyleczyć jedynie silne remedium naturalne lub jakakolwiek gałąź medycyny alternatywnej. Często szuka pomocy i uzyskuje ją pracując z energiami Natury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>