Osobiste podejście do drzew

Każdy z nas ma swoje osobiste podejście do drzew. Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu ich właściwości i możliwości oddziaływania na człowieka, proponuję wykonanie testu, który pozwoli określić, jakie jest Twoje podejście do nich.

– 1. Jeśli uważasz, że nie można nawiązać żadnej więzi z drzewem, ale chciałbyś zrozumieć jak ono rośnie, rozmnaża się, jak „funkcjonuje”: jeśli chcesz poznawać fakty i szczegóły z nim związane: o ile dla Ciebie drzewo i żywa istota to mechanizmy, które można rozłożyć na czynniki pierwsze: kiedy uważasz, że dla dobra nauki można wycinać drzewa lub przeprowadzać na rosnących eksperymenty, to prezentujesz postawę „Biologa”.

– 2. Jeśli traktujesz ziemię, zwierzęta, drzewa wyłącznie jako źródło zarobku, jako coś co wolno i należy eksploatować, by mieć z tego korzyści: kiedy uważasz, że drzewa i rośliny są dla Ciebie czymś obcym i całkowicie od Ciebie odmiennym: o ile myślisz o nich w kategoriach „towar”, to prezentujesz postawę „Rolnika”.

– 3. Jeśli myślisz, że w Naturze wszystko jest piękne, czyste i dobre, a człowiek jest wyłącznie niszczycielem: kiedy jesteś przekonany, że człowiek powinien odrzucić wszelkie zdobycze cywilizacji i wrócić do prymitywnego życia na łonie przyrody: o ile dostrzegasz cierpienie Natury i współcierpisz razem z Nią, to prezentujesz postawę „Romantyka”.

– 4. Jeśli utrzymujesz z drzewami i roślinami przyjacielskie, harmonijne kontakty: kiedy w ich obecności czujesz się, jak między wypróbowanymi przyjaciółmi: o ile podziwiasz piękno przyrody, ale nie podchodzisz do niej emocjonalnie projektując na nią swoje uczucia, a Twoja miłość do Natury nie przyjmuje form skrajnych, to prezentujesz postawę „Ogrodnika”.

– 5. Jeśli umiesz dostrzec to, co łączy Cię z Naturą i postrzegasz siebie oraz przyrodę jako część kosmicznej całości: kiedy drzewo jest dla Ciebie tworem transcendentnym, a kontakt z nim umożliwia Ci porozumienie się z Twoim wyższym Ja: o ile wiesz, że przeznaczeniem tak człowieka, jak i Natury jest nie tylko więź emocjonalna, lecz również wyrażanie tego samego wyższego impulsu, to prezentujesz postawę „Mistyka”.

– 6. Jeśli rozumiesz drzewa i przyrodę dzięki swojej wewnętrznej świadomości: kiedy Twoja wiedza nie jest wynikiem procesów psychicznych bądź intelektualnych, a wypływa z Twoich doświadczeń: kiedy Natura jest dla ciebie nieskończonym źródłem piękna i ekstazy: o ile odbierasz drzewa, jak żywe istoty, to prezentujesz postawę „Ekologa”.

– 7. Jeśli łączysz się z Naturą, by czerpać z Niej energię, choć do końca nie rozumiesz, jak to działa: kiedy czujesz się głęboko związany z drzewami, a las jest dla Ciebie żywym teatrem, w którym wciąż coś się dzieje: o ile rozmawiasz z drzewami i uzyskujesz od nich odpowiedzi na znaczące pytania: o ile w lesie widzisz rzeczy niedostępne dla innych i bez zahamowań przytulasz się do drzew, by radować się takim kontaktem, to prezentujesz postawę „Szamana”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>