Infosfera powinna i może sprzyjać zachowaniu zdrowia

Naszym zdaniem infosfera to pula informacji jako takich obojętnych etycznie, które jedynie w mózgu, w jego strukturze i funkcji, mogą uzyskać kształty etyczne, to znaczy ocenę w kategoriach dobra i zła. Ale zarazem jest to możliwe wtedy, gdy poziom świadomości globalnej będzie wynikiem i wyrazem prawidłowego sprzężenia homeostatycznego, w którym człowiek nadaje kształt kulturze – a kultura nadaje kształt jemu, warunkując w ten sposób subiektywne poczucie pełnej sprawności psychicznej, fizycznej i społecznej, którego składowymi są także poczucia harmonii, estetyki piękna i etyki, czyli zdrowia. Jest to kardynalna dyrektywa dochodzenia do Prawdy, dla której to drogi nie ma alternatywnego wyboru.

Orzech włoski

Orzech włoski (Juglans regia) to drzewo liściaste dochodzące do 25 m wysokości, o szerokiej, kuliście sklepionej koronie. Pień już na niewielkiej wysokości nad ziemią dzieli się na liczne grube konary. Kora u młodych drzew jest szara i gładka, później robi się spękana i brunatnieje. Liście mają od 20 do 30 cm długości i dzielą się na trzy, cztery pary małych, do 15 cm, listków. Są one matowe, sztywne i skórzaste. Owoce orzecha włoskiego są jadalne, mają wielkość do 5 cm, a kształt podlużno-kulisty. Drzewo to preferuje gleby głębokie, bogate w wapń, próchnicze, z równomiernym wciągu roku zaopatrzeniem w wodę. Obecnie występuje na terenie całej Europy.

Klon (zwyczajny, polny) – dalszy opis

W magii naturalnej wykorzystuje się wszystkie gatunki klonu. Energie ogólne: hojność, serdeczność, rozsądek, obiektywizm, otwartość, szerokie horyzonty. Główne przesłanie: świat jest tak bogaty, że niczego Ci nie zabraknie, jeśli tylko rozsądnie i rozważnie będziesz z tych bogactw korzystać.

Osobiste podejście do drzew

Każdy z nas ma swoje osobiste podejście do drzew. Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu ich właściwości i możliwości oddziaływania na człowieka, proponuję wykonanie testu, który pozwoli określić, jakie jest Twoje podejście do nich.

Mit drzewa – dalszy opis

Gatunek Kosmicznego Drzewa mógł się zmieniać w zależności od regionu świata. Mieszkańcy Ałtaju uważali, że jest nim jodła, druidzi takie cechy widzieli w dębie, Tata- rzy w brzozie, a plemiona Pomerańców w sośnie.

Eksplozja informacji – kontynuacja

Determinanta, jaką jest ewolucja naukowo-techniczna w swej II fazie, to – jak podkreślał prof. Marian Mazur – integracja rozmaitych specjalności w myśl wzoru cybernetycznego, dążąca do koniecznych syntez. Taką syntezą jest także koncepcja uczonego jutra, który będąc znakomitym specjalistą w swoim zakresie, posiada jednocześnie szeroki horyzont w zakresie innej wiedzy, w tym humanistycznej. Taki lekarz nie potrafi zazwyczaj zdefiniować, co to takiego rezonans paramagnetyczny czy wolne rodniki, ale dobrze wie, że coś takiego istnieje, i wie, gdzie tej wiedzy szukać. Przynajmniej tyle. I że w tym kręgu można odnaleźć wiele prawd, np. o istocie białaczek. Subtelności z innych dziedzin wiedzy żaden z nas – specjalistów – nie może poznać dogłębnie, jeżeli się nie „wyłączy” na dłuższy czas ze swojej specjalności, co, jak wiadomo, grozi popadnięciem w dyle- tantyzm i trudno komuś taką drogę doradzać. Chyba że ktoś ma mózg geniusza, i oczywiście, odpowiedni warsztat pracy naukowej.

Metodologia systemowa – dalszy opis

Systemowa metodologia otwiera perspektywy nie tylko ekologicznego zapobiegania, ale nierzadko i leczenia chorób uważanych dotąd za nieuleczalne. Istotnym elementem metodologii systemowej jest międzydyscypli- narne rozwiązywanie pojedynczych problemów. Otwiera to możliwość integrowania wiedzy wielu specjalistów w celu rozwiązywania jednego zagadnienia. W ten sposób wiedza specjalistyczna – nie tracąc nic na głębi – zyskuje na rozległości.