Co powinno być celem ludzkości?

W każdym społeczeństwie taki czy inny system etyczny stanowi zarazem podsystem cybernetyczny, a mianowicie analogon „programu” w samoste- rującym się układzie, ponieważ sterowanie – tak samoistne, jak i „zadane” – bez „programu” nie może się obejść. Poza człowiekiem „program” taki zapisany jest przede wszystkim w DNA, u człowieka zaś w pamięci osobniczej i mechanizmach społecznych. Niespójność zachodząca pomiędzy parametrami potencjału układu (systemu), jak rozwój kulturowy, naukowo-techniczny i ekonomiczny, a „parametrem” etyki doprowadza do sytuacji, kiedy to – z braku lub niewydolności programu – informacje „na wejściu” nie wyzwalają prawidłowego sprzężenia, co w efekcie nie daje „na wyjściu” należytej, spójnej ze względu na cel, reakcji. Daje to sytuację po- dobną do tej, kiedy niesprawny mózg nie jest zdolny do właściwego rozeznania wpływających doń bodźców (informacji) ze środowiska, mimo że receptory, efektory i całe sterowane przez niego ciało jest w pełni sprawne.

Jeśli celem ludzkości winno być działanie na rzecz przetrwania, to przetrwania kosztem możliwie najmniejszym. Jeśli bowiem w „planach przyrody” tkwi założenie przetrwania danego gatunku, potrafi ona niejako „wymusić” to przetrwanie mocą praw ewolucyjnych, choć każe równocześnie płacić cenę ogromną – cenę zatrzymania w rozwoju, co mieliśmy okazję zaobserwować na przykładzie społeczeństw owadzich – mrówek, pszczół, termitów. Zarazem zgodnie z niezaprzeczalnymi dyrektywami etycznymi, wspólnymi dia rozmaitych kultur, idzie o to, by przetrwanie odbywało się na zasadzie sprzężenia, nie kosztem jednostek, ale również i poprzez nie – dla ich dobra, rozumianego jako zapobieganie cierpieniom i przedwczesnym zgonom oraz zapobieganie wszystkiemu, co utrudnia rozwój osobowości, także przez nadanie ludziom poczucia sensu istnienia i szczęścia – w zdrowiu i w Dobru. Dążenie do tego Dobra Absolutnego w wyrazie modelowym jest jedynym tego sensu uzasadnieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>