SIŁA DRZEW

Każde, dosłownie każde, zdrowe drzewo rosnące na kuli ziemskiej wywiera pozytywny wpływ na człowieka i to na różnych poziomach. Z wielu z nich sporządza się środki lecznicze stosowane tak w medycynie ludowej, jak i w oficjalnej, konwencjonalnej. My tutaj jednak nie będziemy się zajmować aspektem ściśle farmakologicznym oddziaływania drzew. Dlatego też chciałam podkreślić, iż zamieszczone przepisy, rytuały i porady nie zastępują tradycyjnej medycyny i autorka nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za medyczne zastosowanie tych porad bez konsultacji z lekarzem.

Energia drzew jest pomocna nie tylko w aspekcie zdrowotnym. W magii naturalnej drzewa stosuje się również do ochrony energetycznej, jak i w wielu innych rytuałach wspomagających. Szczegółowe informacje na ten temat znajdzie Czytelnik w dalszych rozdziałach tej książki.

Dla formalności chcę jeszcze zaznaczyć, że w tej pozycji zostaną omówione drzewa rosnące przede wszystkim w naszym kraju, a na pewno ich przegląd zostanie ograniczony do gatunków europejskich. Wynika to z następujących przesłanek: autorka nie ma doświadczenia w pracy z gatunkami egzotycznymi, drzewa i krzewy rosnące w Europie zaspokajają wszystkie potrzeby energetyczne, najskuteczniej oddziaływują gatunki rodzime, rosnące w najbliższym otoczeniu osoby praktykującej magię drzew: nadmiar bezużytecznych i niesprawdzonych informacji z reguły wywołuje niepotrzebny chaos.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>