Struktura pierwotnej cząsteczki żywej materii

Profesor Andrzej Wierciński twierdzi, że istotą człowieczeństwa jest występowanie określonego typu świadomości, a mianowicie świadomości refleksyjnej. Ona to stanowi główną różnicę między człowiekiem a innymi formami kręgowców. Jedynie bowiem człowiek jest w stanie przeciwstawić się zarówno własnemu programowi genetycznemu, jak też programowi kulturowemu w toku ewolucji pozagenowej. To znaczy także – świadomie i refleksyjnie, z refleksją skierowaną w przyszłość – kształtować ten program ewolucji pozagenowej.

Na strukturę pierwotnej cząsteczki żywej materii („probiontu”) wpływały różne formy energii, m.in. elektrycznej, magnetycznej, grawitacyjnej i wiele innych niedokładnie jeszcze poznanych, które w toku rozmaitych reakcji przy udziale fotonów Słońca wymodelowały struktury coraz bardziej komplikujące się, które w ciągu miliardów lat trwającej nieustannej „grze” ewolucyjnej ze środowiskiem, w wyniku działania mechanizmów ewolucji genowej, doprowadziły wreszcie do organizmu człowieka gospodarzącego mózgiem, w którym „rozgorzał płomień świadomości”, jak mówi amerykański genetyk polskiego pochodzenia Theodosius Dobzhansky („Różnorodność i równość”. PIW, Warszawa 1979). Tak więc w toku ewolucji powstał – jak przypuszczamy w naszej zarozumiałości – najdoskonalszy gatunek zoologiczny. Niegdyś, w epoce, kiedy nie znano „nieśmiertelnych” form życia (np. parametia), które dzieląc się i rozmnażając żyją „wiecznie”, sądzono, że skoro każdy żywy organizm jest śmiertelny, to i ludzkość, a więc suma osób, jaką stanowi, również musi być podporządkowana temu prawu. Samo- regulujące i samodoskonalące się twory, z których ukształtowali się nasi przodkowie, zostały wymodelowane przez dwa splatające się czynniki: geny i środowisko. One to zadecydowały o różnorodności i zmienności osoby ludzkiej – o tym, co wrodzone, i o tym, co zostało ukształtowane ekologicznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>